Muižas klēts ēkā būs mūsdienīgas tehnoloģijas [par iespēju izveidot ekspozīciju, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas] // Balvu Ziņas. – 1.lpp.

Muižas klētij, uz kuru pārcelsies Balvu novada muzejs, tikko nosvinēti spāru svētki. Darbi rit pilnā sparā. 9.janvārī pilsētas domē ieradās dizaina firmas "Dd studio" speciālisti, lai pārrunātu iespējas atjaunotajās telpās izveidot ekspozīcijas, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studijas radošais direktors Jānis Mitrēvics uzklausīja ieceres par muzeja darbu renovētajā ēkā. Klētī nākotnē iecerēts izveidot modernu Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras centru.

Tāpēc jāveic nopietns sagatavošanas darbs, lai sagatavotu atbilstošu projektu ERAF līdzekļu piesaistei. "Mūsu uzdevums ir, ieviešot modernas tehnoloģijas, vizualizēt muzeja krājumā esošās vērtības. Ekspozīcijā nevar izlikt visus priekšmetus, bet ar mūsdienu digitālajām tehnoloģijām nelielā platībā var izveidot skatāmu, interesantu stāstījumu par dažādiem vēstures posmiem. Tehnoloģijas ar laiku var mainīties, bet saturs saglabāsies," stāstīja J. Mitrēvics. "Dd studio" ir liela pieredze moderno tehnoloģiju pielietošanā dažādos projektos. Viņi strādājuši Ventspils un Jūrmalas muzeju ekspozīciju projektēšanā un izveidē, arī daudzos citos projektos.