Balvos jauna Ziemeļlatgales kultūras mantojuma pastāvīgā digitālā ekspozīcija // www.muzeji.lv

30.septembrī plkst.12 Balvos ar moto “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!” svin Eiropas sadarbības dienu, kuras ietvaros plkst. 15:00 Balvu novada muzejā apmeklētājiem oficiāli atver Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta ietvaros izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju.

Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos un valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Balvu Novada muzejā sasniegts ilgi lolots mērķis - izveidots mūsdienīgs muzejs, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažāda vecuma un interešu grupām.

Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjūtīgo ekrānu programmām. Jaunizveidotā muzeja ekspozīcija atraktīvā veidā iepazīstina ar vēsturisko un kultūras mantojumu un piesaista lielus un mazus apmeklētājus. Tādā veidā tiek nodrošināta mantojuma saglabāšana un tā nodošana nākamajām paaudzēm. Muzeja ekspozīcijas atklāšanas ceremonijas laikā paredzēta tradicionālās rudzu maizes degustācija un pārrobežu projekta meistardarbnīcās darināto tautas tērpu prezentācija.

Muzeja ekspozīcijas projekts realizēts sadarbībā ar uzņēmumu „Dd studio”, kurš jau 13 gadus darbojas dizaina projektu izstrādes un realizācijas jomā un ir guvis starptautisku atzinību, veidojot mūsdienīgas muzeju ekspozīcijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

Plkst.12.00 Lāča dārzā sāksies Eiropas sadarbības dienas akcija „Saglabāsim Dižozolu!”, kuras laikā notiks talka un īpaša Balvu dižozola sakņu segšanas ceremonija. Talciniekus cienās ar lauku virtuves labumiem un priekšnesumus sniegs Balvu pilsētas skolu audzēkņi. Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sistemātiskā bioloģijas institūta pētniekiem, akcijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties dabas darbnīcā „Dzīvība kokā” un lasījumā „Zinātne – tas ir interesanti”.

Eiropas sadarbības diena ir starptautisks un publisks pasākums vietējiem iedzīvotājiem un jau trešo gadu demonstrē kā, strādājot kopā ar kaimiņiem, var īstenot pašvaldībām nozīmīgus un vērienīgus projektus, lai veicinātu pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. Līdzīgas vizuāli krāšņas un zīmīgiem notikumiem bagātas akcijas kopā ar projekta partneriem notika – 13. septembrī Sangastē, Igaunijā un 25.septembrī Dedovičos, Pleskavas apgabalā, Krievijā.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. finansiāli atbalstījusi 50 pārrobežu projektus, ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Balvu novada pašvaldībai piešķirtais finansējums no Pārrobežu sadarbības programmas atbalstītajam projektam ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu - kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ir 329 096, 36 EUR. Projekts tiek īstenots no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Interneta resursi: www.muzeji.lv