Anda Kļaviņa. Ventspils muzeja digitālā ekspozīcija – festivālā Brazīlijā [par Ventspils muzeja digitālās ekspozīcijas piedalīšanos festivālā F@imp.2002 Sanpaulu, Brazīlijā] // Diena. – 2002. – 28. novembris – 15.lpp.

Ventspils muzejs un Digitālā darbnīca ar Ventspils muzeja digitālo ekspozīciju piedalās Starptautiskajā muzeju un kultūras mantojuma audiovizuālajā festivālā F@imp.2002 Sanpaulu Brazīlijā no 25. līdz 29. novembrim.

Festivālu F@imp.2002 ar UNESCO atbalstu organizē Starptautiska muzeju komiteja (AVICOM), tā mērķi ir veicināt uz jaunajām tehnoloģijām bāzētu, atraktīvu elementu ieviešanu muzejos, kā arī popularizēt muzejos, kultūras mantojuma iestādēs un multimediju centros radītos audiovizuālos un multimediju produktus. Festivālā tiek rīkotas speciālistu diskusijas, izstrādāta multimediju un audiovizuālās kultūras politika. Festivāls katru gadu notiek citā valstī.

Organizētāji starp pasaules šā gada veiksmīgākajiem audiovizuālajiem un multimediju projektiem ir izvēlējušies arī Ventspils muzeja (VM) digitālo ekspozīciju, kuras veidotāji 2001. gadā ieguva arī Kultūras fonda Spīdolas balvu par ieguldījumu humanitārajās zinātnēs un Latvijas Mākslinieku savienības Gada balvu. VM digitālās ekspozīcijas Dzīvā vēsture autori ir VM speciālisti direktora vietnieka zinātniskajā darbā Armanda Vijupa vadībā, māksliniecisko noformējumu un tehnisko realizāciju veica Digitālā darbnīca. Līdz šim festivālos nav piedalījies neviens projekts no Latvijas un citām Baltijas valstīm. Brazīlijā Ventspils muzeja digitālo ekspozīciju prezentēs bijušais Ventspils muzeja direktors Aldis Ābele, Digitālo darbnīcu pārstāvēs mākslinieks Jānis Mitrēvics. Dalību atbalsta Ventspils dome un Kultūrkapitāla fonds.