Dd studio rada augstas kvalitātes muzeju un izstāžu ekspozīcijas atbilstoši klientu iecerēm un projekta specifikai. Katra projekta izstrāde ietver trīs posmus – IZPĒTI, PROJEKTĒŠANU, ĪSTENOŠANU. Kā rāda mūsu pieredze, katrs no šiem posmiem ir vienlīdz nozīmīgs veiksmīga un unikāla produkta radīšanai.

Izpēte

Izpēte ir projekta izstrādes posms, kurā tiek apzināta projekta specifika un formulēti tā mērķi, kā arī savākti projekta izstrādei nepieciešamie materiāli. Tieši šajā darba posmā cieša sadarbība ar pasūtītāju ir visnepieciešamākā. Darba gaitā vienojamies par nepieciešamo speciālistu piesaisti un veidojam konkrētajam projektam atbilstošu darba grupu.

Projektēšana

Projektēšana ir izstrādes posms, kurā tiek atrasti risinājumi izpētes laikā formulētajām problēmām. Balstoties uz projekta mērķiem, tiek radīta koncepcija, kas ietver izšķiršanos par konkrētajai situācijai visatbilstošāko galaprodukta vizuālo tēlu, vēstījumu, sižetisko attīstību un struktūru. Visbeidzot tiek sagatavots tehniskais projekts.

Īstenošana

Dd studio nodrošina visu projekta īstenošanas procesu no izpētes līdz ražošanai, un klientam tiek nodots gatavs produkts. Dd studio ir izveidojis sadarbības partneru tīklu, kas ļauj mums radīt jebkura veida ekspozīcijas un kombinēt dažādus pakalpojumus atbilstoši projekta specifikai.

Dd studio pakalpojumi

Izstādes un ekspozīcijas

  • Muzeju ekspozīcijas
  • Izstāžu iekārtojums
  • Satura dizains
  • Interjera un apgaismojuma dizains
  • Informatīvie kioski

Multimediju programmas, animācijas un spēles

  • Multimediju programmas
  • Digitālās ekspozīcijas
  • Interaktīvas prezentācijas
  • Videografika un animācija

Lai iepazīstinātu ar mūsu darba principiem un iespējamo pakalpojumu spektru, esam izveidojuši video par vienu no mūsu nozīmīgākajiem projektiem – Gobustānas nacionālā kultūrvēsturiskā rezervāta muzeja izveidi.