Digitālā ekspozīcija par latviešiem izsūtījumā
2009

Latvijas Okupācijas muzeja digitālās ekspozīcijas mērķis ir emocionāli iespaidīgā veidā pastāstīt par to, ko Latvijas iedzīvotāji izcieta izsūtījumā padomju okupācijas periodā. Tas tiek panākts, izvēloties vizuāli spēcīgus materiālus – video, foto, dokumentus, kas ir mākslinieciski apstrādāti. Digitālā ekspozīcija ļauj it kā atdzīvināt  pat sausus faktus un radīt apmeklētājiem spēcīgu klātbūtnes efektu. Uz Gulagu izsūtīto cilvēku daudzumu uzskatāmi parāda kartes, kurās var apskatīt nometņu un nometinājumu vietas, uzzināt par dabas apstākļiem šajās vietās un izsekot līdzi deportācijas ceļiem. Neaizmirstamas ir pašu deportēto stāstītās atmiņas par pārdzīvoto. Digitālajā ekspozīcijā aplūkojami priekšmeti, kurus ir veidojuši vai no mājām līdzi paņēmuši izsūtītie un kas daudziem bija vienīgais mierinājums un iespēja aizmirsties no drūmās ikdienas.