Digitālā ekspozīcija Latvijas Bankas Apmeklētāju centrā
2004

Latvijas Bankas Apmeklētāju centra vajadzībām izstrādātas astoņas interaktīvas multimediju prezentācijas, kā arī digitāla spēle “Globālie finanšu ieguldījumi”. Globālo finanšu ieguldījumu spēle dod iespēju modelēt situācijas Eiropas un ASV valsts parādzīmju tirgos. Spēles sākumā piešķirtie līdzekļi spēlētājam pēc iespējas izdevīgāk jāiegulda Eiropas un ASV valsts parādzīmju tirgos. Spēles ietvaros ir iespējams izspēlēt dažādas vēsturiskas situācijas un uzzināt par to ietekmi uz parādzīmju tirgiem.

Dd studio uzdevums, strādājot pie digitālās ekspozīcijas, bija radīt uzskatāmu un viegli uztveramu digitālu multimediju, kas stāsta par sarežģītām tēmām. Kompleksais materiāls tika strukturēts lietotājam draudzīgā veidā un integrēts vizuālajā dizainā.