Anatomijas muzejs
2020

Anatomijas muzeja kolekcija veidojusies 20. gs. 20.–30. gados un lielā mērā saglabājusies nemainīga līdz mūsdienām. Tās kodols ir preparāti, ko tā laika anatomi izgatavoja mācību vajadzībām, kā arī pētniecības nolūkos. Šobrīd kolekcija mācību darbā tiek maz izmantota, tomēr Rīgas Stradiņa Universitāte nolēma atjaunot muzeju, pārvietot to uz jaunām telpām, izveidot tajās mūsdienīgu ekspozīciju, kas stāsta par anatomiju, ārsta profesiju un medicīnas vēsturi Latvijā.

Ekspozīcijas vizuālais tēls ir veidots tā, lai asociētos ar 20. gs. vidus medicīnas iestāžu interjeriem, kādi tie redzami tā laika fotogrāfijās. Muzeja kolekcija ir bagāta un izvietota salīdzinoši nelielās telpās. Tāpēc ekspozīcija ir fokusēta uz pašiem autentiskajiem eksponātiem, kuri turklāt ir emocionāli un vizuāli ļoti iespaidīgi. Eksponātiem līdzās vitrīnās ir izvietoti digitālie mediji, piemēram, caurskatāmie ekrāni. Ekspozīcijai ir radīts arī virtuālais gids, kurš piedāvā informatīvu vizuālu materiālu par interesantākajiem eksponātiem. Digitālo mediju uzdevums ir papildināt un bagātināt ekspozīcijas uztveri, tie stāsta par ekspozīcijā redzamo orgānu fizioloģisko nozīmi, kā arī kolekcijas veidošanās vēsturi, tomēr mūsdienu mediji nenomāc anatomijas muzeja unikālo atmosfēru.