Radītprieks: tautas lietišķās mākslas izstāde
2018

Izstāde “Radītprieks” ir daļa no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku programmas, vienlaicīgi tā ir arī daļa no Latvijas 100 gadu jubilejas pasākumiem. Turklāt tā ir jubilejas izstāde vēl vienā nozīmē – 2018. gadā aprit 70 gadu kopš pirmās tautas lietišķās mākslas izstādes Dziesmu un Deju svētku ietvaros. Dd studio izveidojusi izstādi, kas atklāj tautas lietišķo mākslu kā zināšanās balstītu praktisko gudrību, nevis iekonservētu tradīciju. Tieši zināšanu un tehnisko prasmju aspekts padara šo mākslu mūsdienīgu, un arī izstāde ir veidota kā mūsdienīga, multimediāla un mūsu laikabiedrus uzrunājoša. Ekspozīcijā izstādīts liels skaits tautas mākslas meistaru darbu, kuri ir sakārtoti atbilstoši dažādiem principiem – izmantotajām tehnikām, materiāliem, estētiskā rakstura, ģeogrāfijas. Vizuālais kopiespaids ir krāšņs un daudzveidīgs, nevis muzejisks un enciklopēdisks. Izstādei ir izveidota mobilā lietotne, kura atsevišķu eksponātu tuvumā ļauj apmeklētājiem uzzināt interesantu papildus informāciju un izspēlēt vienkāršas, bet atraktīvas spēles.

Foto: Reinis Oliņš