Pastāvīgās ekspozīcijas atjaunošanas projekts
2014

Ebreju muzeja un tolerances centra Maskavā pastāvīgā ekspozīcija stāsta par Krievijas vēsturi no Katrīnas II laikiem līdz mūsdienām, izmantojot ebreju tautas kultūru un sadzīvi. Ekspozīcija izvietota 12 tematiskajos blokos. Ekspozīcijas atjaunošanas projekts paredz divu tēmu paplašināšanu, bagātinot satura informāciju un ieviešot ekspozīcijā interaktīvos elementus.

Dd piedāvājumā ir risinātas divas tēmas „Ebreju nomitinājumi” un „Sinagoga”. Izmantojot mūsdienīgus interaktīvos līdzekļus, tiek papildināts ekspozīcijas saturs, vienlaikus domājot par apmeklētāja emocionālu iesaisti un ekspozīcijas elementiem, kas rada autentisku atmosfēru, tādējādi papildinot vēstījumu.