Lapmežciema muzeja pastāvīgā ekspozīcija
2018

Dd studio ir izveidojis pastāvīgo ekspozīciju Lapmežciema muzejā. Ekspozīcija stāsta par zvejnieku viņa saimnieciskajā darbībā un vidē, pievēršot uzmanību zvejniecības vēsturei un ar zvejniecību saistītajām parādībām sadzīvē un fiziskajā apkārtnē.

Ekspozīciju ievada laika līnija, kurā atspoguļota bagātīgā Lapmežciema vēsture, kas atklājas gan arheoloģiskajos izrakumos atrastos priekšmetos, gan vēsturiskos dokumentos, kartēs un zīmējumos. Muzeja galvenajā zālē līdzās dažādiem sadzīves un darba priekšmetiem apmeklētājs var ieskatīties arī zvejnieka dzīves telpā – virtuvē un dzīvojamā istabā. Interaktīvie eksponāti ļauj iepazīt Lapmežciema kultūrvidi un dabu – senos vietvārdus un tuvumā ligzdojošos putnus.