Ekspozīcija “Latvijas Pagaidu valdība Liepājā” Liepājas muzejā
2018

Liepājas muzeja pastāvīgo ekspozīciju papildina tematiskā sadaļa, kas veltīta 1918.-1920. gadam, kad Latvijas Republika cīnījās par neatkarību un Liepāja uz laiku kļuva par mājvietu Latvijas Pagaidu valdībai. Ekspozīcija ir izvietota divās telpās, pirmajā stāstīts par Liepājas iedzīvotāju dzīvi Latvijas neatkarības sākumā, bet otra veltīta Latvijas Pagaidu valdības darbam laikā, kad tā uzturas Liepājā.

Ekspozīcija veidota tā, lai apmeklētāji varētu ne tikai uzzināt par tā laika politiskajiem notikumiem, bet arī iejusties laikmeta atmosfērā. Pirmā telpa veidota, akcentējot kontrastus starp 20. gadsimta sākuma pilsētas ikdienu un kara pārbaudījumiem. Savukārt otrā telpa veidota kā nosacīta vide, kas apmeklētājiem ļauj nokļūst uz kuģa “Saratov” līdzās pagaidu valdībai un apjaust sarežģīto politisko situāciju, kurā valdība atrodas un pieņem lēmumus. Ekspozīcijā izmantoti gan unikāli oriģinālie tā laika priekšmeti kā, piemēram, fotosalona fotoaparāts, gan multimediālas instalācijas kā, piemēram, Pagaidu valdībai veltītā interaktīvā instalācija, kas ietver projekcija uz galda, kuģa “Saratov” modeli, skaņu un atbilstošu telpas dizainu.