Ekspozīcija “Gaismas pils un Stikla kalns – stāsts par Latvijas Nacionālo bibliotēku un tās arhitektu”
2016

Arhitekta Gunāra Birkerta un Nacionālās bibliotēkas projekta vēstures ekspozīcija ir veidota no divām daļām. Pirmā, kas atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas pirmajā stāvā, veltīta Nacionālās bibliotēkas vēsturei un jaunās ēkas tapšanas gaitai, bet otrā, kas veltīta G. Birkerta personībai, izvietota bibliotēkas ēkas 12. stāvā. Abas daļas ir veidotas tā, lai ekspozīcija dabiski iekļautos arhitektoniskajā vidē un vienlaicīgi skaidri iezīmētos kā pastāvīga ekspozīcija, kas ir vizuāli iespaidīga, interesanta un savu vidi bagātinoša.

Pirmā stāva ekspozīcija veidota kā vizuāli iespaidīga, dinamiska hronika, jeb laika skala par Nacionālās bibliotēkas projekta vēsturi. Tajā līdzās tradicionāli vizuāliem un informatīviem materiāliem integrēti arī video, izstādīti nozīmīgi eksponāti un dokumenti.

Lai panāktu arhitekta personības klātbūtni, ekspozīcija par G.Birkertu veidota kā nosacīts arhitekta kabinets. Apmeklētāji šajā ekspozīcijas daļā var iepazīties ar materiāliem, kas demonstrē arhitekta dzīves un profesionālās darbības gājumu. Par ekspozīcijas vizuālo tēlu un grafisko elementu ir izvēlēts G.Birkerta rokraksts, kas ieraugāms viņa piezīmēs, zīmējumos un rasējumos.