Altas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Klinšu zīmējumi” projekts
2016

Altas (Norvēģija) klinšu zīmējumi ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, tādējādi galvenais mērķis Altas muzeja jaunajā pastāvīgajā ekspozīcijā ir ar dažādu multivides rīku palīdzību parādīt, cik bagāts un daudzslāņains ir kultūras mantojums šajā reģionā.

Dd piedāvājums paredz ekspozīcijai atvēlēto telpu vizuāli sadalīt trijās daļās, saturiski atspoguļojot septiņas tēmas, kas no dažādiem aspektiem stāsta par Altas klinšu zīmējumu vēsturi. Jaunā pastāvīgā ekspozīcija paredz aicināt apmeklētāju līdzdarboties interaktīvā vidē, kas veicinātu, lai apmeklētājs to izpēta, gūstot jaunu informāciju un iedvesmojošu pieredzi. Ekspozīcijas saturs būvēts tā, lai apmeklētājs saņemtu gan izglītojošu informāciju, gan bagātinātu taktilās sajūtas, pie tam saturs tiek piedāvāts dažādos veidos, līdzsvaroti izmantojot digitālos un analogos medijus. Būtiska ir eksponātu prezentēšana ekspozīcijā un saiknes starp muzeja telpām un ārpusē esošās vides veidošana, ienesot elementus no dabiskās vides, kas ziemas periodā nav pieejama, arī muzejā.