Video: Dāvids un Jānis Mitrēvici par Dd studio īstenoto Jaunavas torņa ekspozīciju Baku [about the Maiden Tower museum opening in Baku] // www.arterritory.com

Video: www.arterritory.com