Latvijas Dd studio izplešas Azerbaidžānā [about Dd studio in Azerbaijan] // LNT ziņas

Video: www.lnt.lv